LETNÉ JEDNODŇOVÉ KEMPY, SÚSTREDENIA, WORKSHOPY

LETNÉ JEDNODŇOVÉ KEMPY, SÚSTREDENIA, WORKSHOPY

V našej škole bežkovania sa zameriavame na komplexnú celoročnú prípravu bežných ľudí na bežky na dlhodobej báze. Súčasťou našej ponuky sú aj jednodňové sústredenia - tzv. "kempy", či rôzne jednorazové workshopy. 

Tu sa vieme venovať špecificky konkrétnej téme. Či už súvisí s pohybom, ladením techniky, stravou, regeneráciou, či ďalšími faktormi s ktorými sa hobby športovci môžu stretnúť, a v ktorých potrebujú získať viac skúseností, istoty. Ak vás nejaká téma zaujme, stačí prísť. Nemusíte byť členom tréningovej prípravy, ani sa nemusíte špecificky venovať iba bežkám. Získané poznatky využijete aj pri mnohých iných športoch, resp. v bežnom živote.